két bạc chất lượng cao

Mở két sắt chống cháy 4 mã số nhanh - trong 15 giây

  Đối với một số khách hàng, việc quay đủ vòng đủ mã để mở một chiếc két sắt là một việc rất khó khăn và mất thời gian. Dưới đây là một số hướng dẫn giúp cho việc mở két nhanh hơn:

  Thông thường một chiếc két sắt khi đến tay người tiêu dùng đều có kèm 01 mẩu giấy có ghi seri két sắt, mã số và hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất. Nhưng hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất thường rất ngắn gọn và nếu người bán hàng không hướng dẫn chi tiết hơn thì một số khách hàng sẽ mở két dựa vào hướng dẫn đó cộng với cách tự hiểu của mình dẫn đến việc mở két mất nhiều thời gian.

1, Hướng dẫn sử dụng thông thường như sau: két sắt an toàn

- Bước 1: vặn núm số theo chiều kim đồng hồ 4 lần đến số ..... (mã số A)

- Bước 2: vặn núm số theo chiều nghịch kim đồng hồ3 lần đến số ....(mã số B)

- Bước 3: vặn núm số theo chiều kim đồng hồ 2 lần đến số ..... (mã số C)

- Bước 4: vặn núm số theo chiều nghịch kim đồng hồ đến số .... (mã số D)

- Bước 5: cắm chìa khóa vào ổ, vặn ngang chìa và xoay tay nắm mở két.

2, Cách mở nhanh: két sắt cánh đúc

- Bước 1: vặn (xoay) núm số xuôi theo chiều kim đồng hồ 04 vòng - không cần quan tâm đến việc dừng ở số nào, chậm lại quan sát - tiếp tục xuôi và dừng lại ở mã số A chỉ 01 lần. két sắt khách sạn

Lưu ý: nếu chót đi quá mã số A, ta lại tiếp tục xuôi thêm 01 vòng nữa và dừng lại ở mã số A. Theo hướng dẫn của nhà sản xuất thì ta chỉ xoay đến mã số A là 04 lần nhưng ta có thể đi đến mã số A hơn 04 lần (tối thiểu là 04 lần). Còn các mã số tiếp theo phải đúng số lần theo hướng dẫn. Nếu ta xoay các mã số các mã số tiếp theo đúng số lần nhưng dừng quá thì phải làm lại từ đầu.

- Bước 2: vặn núm số ngược chiều kim đồng hồ và lắng nghe 02 lần tiếng kêu "cạch" của ổ khóa, tiếp tục vặn ngược đến mã số B chỉ 01 lần. két sắt cánh đúc

- Bước 3: vặn núm số xuôi chiều kim đồng hồ và lằng nghe 01 lần tiếng kêu "cạch" của ổ khóa, tiếp tục vặn xuôi đến mã số C chỉ 01 lần.

- Bước 4: vặn núm ngược chiều kim đồng hồ từ mã số C đến mã số D chỉ 01 lần. Tủ sắt

- Bước 5: cắm chìa khóa vào ổ, vặn ngang chìa và xoay tay nắm mở két.

0 Comment "két bạc chất lượng cao "

Đăng nhận xét

Thank you for your comments